پرده کرکره
    شرکت شید پلاس از سال 1390 شروع به فعالیت در زمینه طراحی ، ساخت و مونتاژ پرده شید و زبرا نموده است